Söderberg & Haak i Staffanstorp och Ekeby - Din professionella och personliga leverantör!

Vi bygger vidare för att fortsätta kunna ge bästa möjliga service till både våra befintliga som nya kunder. Ett steg i detta är naturligtvis att ytterligare stärka, utveckla och utöka personalstyrkan inom service.
Det är något vi arbetar med kontinuerligt på både entreprenad- och lantbrukssidan.

Nytt telefonnummer

ETT TELEFONNUMMER – TVÅ RIKTNUMMER!
Det blir lättare med lokal knytning!


Nyheter

{{art.Header}}